Haberler TCDD PERSONEL Haberleri TCDD 2016 Yılı Birinci Kurum İdari Kurul Toplantısı Yapıldı İşte Alınan O Kararlar
08 Haziran 2016 Çarşamba 19:01 | Son Güncelleme: 08.06.2016 23:09
TCDD 2016 Yılı Birinci Kurum İdari Kurul Toplantısı Yapıldı İşte Alınan O Kararlar

TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmail Murtazaoğlu başkanlığında yapılan toplantıya TCDD Genel Müdürlüğü Daire Başkanları ile Ulaştırma Memur Sen Genel Başkanı Can Cankesen, Genel Başkan Yardımcıları İbrahim Uslu, Kenan Çalışkan Katıldı.Kurum idari kurul toplantısında gündeme gelen konu başlıkları ise şöyle.

1. Personele verilen elbiselerde kalitenin arttırılması ve mevsim şartlarının göz önünde bulundurulması, dikim, kumaş kalitesi ile bedene uygunluk konularında farklılıkların giderilmesi bakımından muayene, kontrol ve kabul komisyonlarına yetkili sendikanın gözlemci sıfatıyla katılımının sağlanması talebimiz Malzeme Dairesi ile görüşülecek ti son durumu nedir.
 
-Kurum tarafından giyim malzemeleri ihalesi yapılırken, İhale şartnamesine de konmak suretiyle Mal teslimatı küçük partiler halinde yapılacak ve ilk parti istenilen kalitede olmadığı takdirde diğer partilerin alımından vazgeçilecek. Giyim ihalelerinin şartnameleri buna uygun hazırlanacak.
  
2.Toplu sözleşme gereğince Genel Müdürlük personeline servis hizmeti verilmesi ayrıca Bölgelerde servis eksikliği bulunan işyerlerinin servis hizmetlerinin sağlanması, (Ankara Banliyösü kapanacağından hizmet alımı süreçlerinin başlatılması)
 
-Ülkü’ye servis konulması hususunda yazışmalar yapıldı. APK Dairesinde onay aşamasında. Bölgenin talep ettiği ödenek APK tarafından fazla bulunduğundan (Şoförlere Asgari ücretin %30 üstünde maaş talep etmiş bölge) Ödeneğin onaylanması için APK Dairesinden görüş ve onay bekleniyor.
 
Genel Müdürlük ve 2. Bölge Müdürlüğüne Servis konulması için Genel Müdürümüz tekrar çalışma yapılması talimatını verdi. Bu dosya da APK’da ödenek için onay bekliyor.
  
3. Sağlıktan grup düşen personelin memur unvanına geçirilmesi.
 
-Yeniden yapılanma kapsamında bu talebimiz karşılık bulmuştur.

4. Koruma Güvenlik Görevlisi hizmet alımları yapılarak güvenlik zafiyetinin giderilmesi.  45 yaşını geçen güvenlik görevlilerinin talepleri halinde memur kadrolarına atanması.
 
-Koruma Güvenlik hizmet alımı süreçleri hızlandırılarak devam edecek. Eksik tamamlandıkça yaşı ilerleyen Güvenlik personelinin memur kadrolarına geçişi sağlanacak.

 5. İzmir ve Haydarpaşa Liman personeline elektronik nakil sisteminde yer verilmesi,
 
-Limanlarda çalışan ihtiyaç fazlası olan personelin nakli mümkün olacak TCDD Personelinden Liman Müdürlüklerine nakil isteyenlere de kolaylık sağlanacak.

  6. Kamera sisteminin olduğu işyerlerinde güvenlik personelinin saat kurduğu yerler bulunmakta olup bu uygulamaya son verilmesi.
 
-Teklif güvenlik zafiyeti oluşturacağı ön görüsü ile kabul edilmedi.
 
7. Vagon Bakım ve Onarım, Depo, Loko Bakım ve Tesisler gibi Müdürlüklerde görev yapan Mühendislere görev tahsisli lojman hakkı verilmesi,
-Yönetmelikte düzenleme yapılmasına karar alındı.
  
8. Yol Bakım Onarım Müdürlerine de Yol Bakım Onarım Şefi, Hat Bakım Onarım Memuru, Yol Geçit Kontrol Memuru, Sürveyan ve Yol Şube Şeflerine (Zonguldak idare mahkemesinin aldığı karar var)olduğu gibi turne tazminatı verilmesi ayrıca Yol Bakım Onarım Şeflerine trenle yapılan seyahatte harcırah karşılığı ödenmekte olan turne tazminatının karayolu ile dönüş ve arıza tamir bakımlara gidiş dönüşlerinde de ödenmesi…
 
-YBO müdürlüğü görevde yükselmeye tabi bir unvan olduğundan, Kurum tarafından YBO şeflerinin devamı olarak görülmüyor.
Bu ödemenin yapılabilmesi için tüzük tadilatı yapılması gerektiği belirtildi.
Konu ile ilgili açılan Mahkemeler de sürüyor.
Ancak yeniden yapılanma kapsamında tüzük tadilatı olacağında konu tekrar gündeme getirilerek çözüme kavuşması sağlanacak.
 
 9. Yol personeline ve diğer saha ve tren üstü personele koruyucu ve uygun bedende iş kıyafetlerinin verilmesi,
 
-İş Sağlığı ve Güvenliği Şubesi tarafından Kişisel Koruyucu Kıyafet ve donanımlarla ilgili şartname hazırlandı. APK tarafından gerekli bütçe tahsis edildi. Yılsonuna yetiştirilmeye çalışılıyor. Süreç sonunda personele uygun standartta kıyafetler verilecek
  
10. Yol Bakım Onarım Şefi, Vagon Servis Şefi, Lojistik Şefi Depo Şefi gibi her düzeydeki şeflik ve müdürlüklerdeki vekâleten atamaların yerine asaleten atamaların yapılması, Görevde yükselme yönetmeliğinin bir an evvel ilan edilerek bu mağduriyetin giderilmesi.
 
-Görevde yükselme yönetmeliği yürürlüğe girer girmez açılacak sınavlar sonucunda asaleten atamalar yapılacak.  
  
11. Yol Bakım Onarım Şefleri işçi ile birlikte sabah 07.00’de işe başladığından fazla mesai ücretinden yararlandırılması,
 
-Bu şartlarda olan işyerlerine gerekli yazılı emir yollanarak fazla mesai ödemesinden faydalanacaklar. İşçiyle beraber iş başı yapmak zorunda olan personelin 1 saat fazla mesai yazması için İ.K. Dairesi mali işler Dairesiyle koordineli olarak bir emir yazacak.
 
 12. Hareket Memuru, Vagon Teknisyeni, Tesisler Sürveyanı, Lojistik Memuru, Yol Sürveyanı gibi unvanlardaki personel açığının giderilmesi,

 
-Eksik sayıda olan unvanlar tespit edilerek tamamlanması sağlanacak, açılacak elektronik nakil ile de eksikler tamamlanmaya çalışılacak.
  
13. Tren Teşkil Memurlarının işyerlerinde tuvalet temizliği gibi görevleri yapmamaları için uygun olan yerlerde hizmet alımına gidilmesi ve istasyon şefliklerinde görev yapan Tren Teşkil Memurlarına iş elbisesi verilmesi,
 
-Gerekli yerlerde hizmet alımına çıkılacak ayrıca iş elbisesi de verilecek. Trafik Dairesi Başkanlığınca 16.05.2016 tarihinde teşkilata gerekli yazı yazılmıştır.
  
14. TCDD Kamu Konutları Yönergesinin yeni kurulan veya kapanan işyerleri ile iptal edilen unvanlar dikkate alınarak (Yetkili Sendikayla birlikte) mevzuat değişikliği çalışmasının yapılması, Hizmet Tahsisinden sıra tahsisine geçilmesi
 
-Yeniden yapılanma kapsamında çalışma yapılacak.
  
15. Trafik Denetim ve Koordinasyon, Gar, Loko Bakım, Depo ve Yol Bakım Onarım Müdürlükleri ile Yol Bakım Onarım Şefliklerine Memur kadrosunun konulması,
 
-Bu talebimiz karşılık bulmuş olup belirtilen işyerlerine memur kadrosu verilmiştir.
 
 16. Trenlerde görevli refakat personelinin de tren üstü personele verilen yemekten yararlanması,
-Trenlerde görevi olan sözleşmeli pozisyondaki personel bu haktan yararlanabilecek.
  
17. 5. Bölge Müdürlüğü işyerlerinde görev yapan yol ve geçit kontrol memurlarının hat bakım onarım memuru olarak unvan değişiminin yapılması,
-Şu an birçok işyerinde norm kadro eksiği bulunduğundan atanamıyorlar.
Posta başı unvanlı işçi alım süreci devam ediyor. Süreç bitince yol ve geçit kontrol memurlarının hat bakım onarım memuru olmaları sağlanacak.
  
18. Eskişehir Depo Müdürlüğünde tren makinaları için yıkama yeri yapılması, (II Bşk.)
 
-2016 yılı yatırım programına dahil edildi yıl sonuna kadar yaptırılacak.
  
19. 3. Dönem Toplu Sözleşmesi kazanımı olan Mühendis, Teknisyen, Tekniker ve unvanında çalışan personele Arazi tazminatının ödenmesinde aksaklıklar vardır. Örnek: 1. Bölge ve YHT Yol Müdürlüğüne bağlı işyerlerinde ödenmemektedir.
 
-Gerekli yazışmalar yapılarak 1. Bölge Müdürlüğünde Yol Servisine bağlı işyerlerinde arazi tazminatının ödenmesi sağlanacak.
  
20. Psikoteknik Yönergesindeki senaryoları kolaylaştırılmalı ve personelin bu testlere aşinalığının sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
 
-Psikologlar bölgelerde turnelerine başladı. Turne yapılamayan bölgelerde süreç şube başkanlarımız tarafından takip edilerek aksaklıklar Genel Müdürlüğe bildirilecek. Bu testlere personelin aşinalığı hususunda da kurum çalışma yapıyor.
 
 21. Kırmızı sinyal ihlali, ters makastan çıkma ve sürat ihlalinde herhangi bir hadise meydana gelmediyse ilgili personelin Disiplin yönetmeliğinin 101. Maddesinden değil 100. maddesinden işlem görmesi için Disiplin yönetmeliğinde gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir.
-Kırmızı sinyal ihlali ve ters makastan çıkma konusunda komisyonda görüş birliğine varılamamıştır.
  
22. Halkalı Lojistik müdürlüğündeki 26 güvenlik kamerasından hiçbiri çalışmamaktadır. Tekirdağ Gar Şefliği, Çerkezköy Gar Şefliği, Edirne Gar Müdürlüğü, Kapıkule Gar Müdürlüğünde çalışmayan Güvenlik kameraları mevcuttur.
 
-Bölgelere gerekli talimat verildi ayrıca yetki ve bütçe ödeneği de bölgelere verildi. Bölgelerin bu eksikleri tamamlama süreci takip edilecek.
  
23. 207 nolu genel emir içerisinde tren şefi olarak görev yapan personelin Garlarda tren hazırlanırken vagon teknisyenlerinin amiri pozisyonunda olması durumu sıkıntı yaratmaktadır.

-İşçi makinistin tren şefliği yaptığı durumlarda vagon teknisyeninin amiri pozisyonunda olması kabul edilemez bir durum olup bu konunun çözümü…
Konu üzerine Cer Trafik ve Personel Daireleriyle görüşme devam ediyor.
 
24. Cer orta kademe kursuna vagon teknisyeni ve makinistlerin katılımlarının sağlanması.
-Cer orta kademe kursuna Makinist ve revizörlerin gönderilmesi talebimize karşılık özellikle Cer Dairesi olumlu görüş bildirdi ve en kısa zamanda bu kursa katılım için gerekli girişimlerin yapılacağını beyan ettiler.
 
25. Sağlıktan kaybeden vagon teknisyenlerinin Teknisyen olarak atanması.
-Teknisyen unvanı görevde yükselmeye tabi bir unvan. Ancak şartları tutanlar görevde yükselme neticesinde teknisyen olabilir.

banner117

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.