Haberler TCDD Personel Haberleri TCDD KİK toplantısı yapıldı! Demiryolcuların çözüm bekleyen sorunları
20 Haziran 2017 Salı 14:52 | Son Güncelleme: 20.06.2017 15:29
TCDD KİK toplantısı yapıldı! Demiryolcuların çözüm bekleyen sorunları
TCDD KİK toplantısı yapıldı! Demiryolcuların çözüm bekleyen sorunları

TRENHABER.COM

TCDD Kurum İdari Kurul (KİK) toplantısı, TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmail Murtazaoğlu'nun başkanlığında TCDD Daire Başkanları, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen, Genel Başkan Yardımcıları İbrahim Uslu, Kenan Çalışkan'ın katılımıyla yapıldı.

14 Haziran 2017 tarihinde TCDD Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda demiryolcuların yaşadıkları sorunlar masaya yatırıldı. Toplantıda 33 madde gündeme getirildi.

Kurulun gündeme aldığı maddeler;

1-Sağlıktan grup düşen personelin ücretinin en az etkileneceği uygun unvanlara atanması,
 
-Teşekkülümüzde sağlık muayenesi sonucu grubu düşürülen personellere önceleri Gişe Memuru unvanı veriliyordu. Bu uygulama sona erdi. Bundan sonraki süreçte Mevzuata da uygun olarak personelin denk unvanlara atanması uygulaması sağlanacaktır.
 
2-Personelin ve sivil vatandaşların karşıdan karşıya güvenli geçişini sağlamak için Ülkü’ye yapılacak olan üstgeçidin ihale hazırlıklarının bitirilerek yapımına başlanması,
                 
- 2. Bölge Müdürlüğü’nün 26.01.2017 Tarih ve 43414 sayılı yazısında; Ülkü’ye yapılacak yaya üst geçidinin projeleri hazırlanmış olup yapımı için ödenek talep edilmiştir. Ödenek çıkar çıkmaz üst geçit yapımına başlanacaktır.
 
3-Belirlenen kadronun altında çalışılan başta garlar olmak üzere olası güvenlik zafiyetlerinin önlenmesi için güvenlik personeli takviyesinin sağlanması, arızalı güvenlik kameralarının onarılması ve 45 yaşını geçen güvenlik görevlilerinin talepleri halinde memur unvanlarına atanması, 
 
- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 17.01.2017 tarih ve 32965 sayılı yazısında;
Marmaray Projesi kapsamında Pendik-Gebze arası, Kapıkule Gar ve Gümrüklü saha, Eskişehir YHT Garı, Hasanbey Lojistik Köyü, Kars Garı, Genç Gar, Malatya Garı, Kurtalan Gar, Adana Gar, Başpınar Gar, Ereğli Gar, Osmaniye Gar, Konya YHT Garı, Tarsus Gar, Yenice Gar, İzmir liman ve Vangölü Feribot Müdürlüğü’nde hizmet alımı çalışmalarının tamamlandığı ve bazı işyerlerinde göreve başlanıldığı;
Bazı yerlerde de hizmet alımı ve personel temini çalışmalarının devam ettiği belirtilmekte, güvenlik kameralarının tamiri konusunda ise 29.04.2015 tarih ve 31067 sayılı Genel Müdürlük Emrinin yayınlandığı ve takibinin yapıldığı bildirilmektedir.
 
4-İzmir ve Haydarpaşa Liman personeli de dahil olmak üzere; tüm teşkilat genelinde personel nakil talepleri dikkate alarak elektronik nakil açılması,
 
-Teşekkülümüzde ihtiyaçlar doğrultusunda elektronik nakil açılmaktadır. Liman personelinin limanlar dışında başka işyerlerine nakil olabilme imkânı bulunmamaktadır.
 
5-Yol Bakım Onarım Müdürlerine de turne tazminatı verilmesi. Yol sürveyanlarının da Tesisler sürveyanı gibi harcırah yerine 5545 model doldurarak turne tazminatı almalarının sağlanması, (Muhasebe ve Finansman D. Bşk.)

- Tüzük değişikliği gerektirmektedir. Gerekli çalışmaların yapılması için süreç takip edilmeye devam edilecektir.
 
6-Yol personeline ve diğer saha ve tren üstü personele koruyucu ve uygun bedende iş kıyafetlerinin verilmesi,

-Kişisel Koruyucu Donanımların Bölge ve Teşkil Müdürlüklerince alınması hususunda emir verilmiştir. Gerekli süreç en kısa sürede yürütülecektir.
 
7-Yol Bakım Onarım Şefi, Vagon Servis Şefi, Lojistik Şefi Depo Şefi gibi her düzeydeki şeflik ve müdürlüklerdeki vekâleten atamaların yerine asaleten atamaların yapılması,
 
-Teşekkülümüz Yeni Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin yayınlanması sonrasında konu değerlendirilecek ve sınavlar açılacaktır.
 
8-Hareket Memuru, Vagon Teknisyeni, Tesisler Sürveyanı, Lojistik Memuru, Yol Sürveyanı, Tren Teşkil Memuru gibi unvanlardaki personel açığının giderilmesi,
 

-Teşekkülümüzde Hareket Memuru açığı, görevdeki Tren Teşkil Memurlarının unvan değişikliğiyle Hareket Memuru yapılması yoluyla giderilmektedir. 2017 yılına ait açıktan atama yetkisi dahilinde sayılan unvanlarla ihtiyacı duyulan diğer unvanlarda personelin Teşekkülümüze atanması hususunda çalışma yapılmaktadır.
 
9-TCDD Kamu Konutları Yönergesinin yeni kurulan veya kapanan işyerleri ile iptal edilen unvanlar dikkate alınarak (Yetkili Sendikayla birlikte) mevzuat değişikliği çalışmasının yapılması, Lojman tahsisinde engelli çalışanların kontenjanları artırılması. Görev Tahsisli lojman kontenjanlarının azaltılması, sıra tahsisli kontenjanların artırılması,

-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 17.01.2017 tarih ve 32965 sayılı yazısında;
Yeniden yapılanma sonrasında, yeni oluşan organizasyon yapısı ve görev tanımlarına göre TCDD Kamu Konutları Yönergesi değişiklik çalışmalarına başlandığı,
Yönerge değişiklik çalışmaları yapılmadan önce Bölgelerden çalışmalara katkı sağlanması bakımından 07.02.2016 tarihli ve 101083 sayılı yazı ile öneriler alındığı;
Yönerge değişiklik çalışmalarında, bu önerilerin ve resmi yolla yapılan sendika önerilerinin de değerlendirileceği bildirilmekte;
Bölgelerin tekliflerinde engelli personele lojman tahsisine ilişkin kontenjan talebinin yer aldığı ve yapılacak çalışmalarda konunun detaylı olarak tetkik edileceği belirtilmektedir.
 
10- Trafik Denetim ve Koordinasyon, Gar, Loko Bakım, Depo ve Yol Bakım Onarım Müdürlükleri ile Yol Bakım Onarım Şefliklerine Memur kadrosunun konulması,
   
- Yapılacak kadro çalışmalarında konu değerlendirilecektir.
 
11- 5. Bölge Müdürlüğü işyerlerinde görev yapan yol ve geçit kontrol memurlarının hat bakım onarım memuru olarak unvan değişiminin yapılması,

- Gerekli çalışmalar yapılacaktır.
 
12- Eskişehir Hasanbey Depo Müdürlüğünde tren makinaları için personel güvenliği açısından yıkama yeri yapılması,
 

- Araç Bakım Dairesi Başkanlığı’nın 27.01.2017 Tarih ve 13896 sayılı yazısında; Söz konusu tesisin kurulumu için çalışma başlatıldığı belirtilmektedir. 
                               
13-   Elazığ Gar ve Depo Müdürlüklerinde personel servisi ve otopark kapasitesinin artırılması, personelin eve ulaşımının kolaylaştırılması. Eskişehir’deki yerel sinyalizasyon sistemindeki sorunların giderilmesi, (Trafik ve İstasyon Yönetimi D. Bşk., Araç Bakım On. (TCDD T. A.Ş.) 2. Bölge, 5. Bölge)  

-Demiryolu Modernizasyon Dairesi Başkanlığı’nın 19/12/2016 Tarih ve 602859 sayılı yazısında; sinyalizasyon sistemindeki sorunların giderildiği ve bakımcı eğitimlerinin yenileneceği belirtilmektedir. (2016/2 Kik Görüşü)
- 2. Bölge Müdürlüğü’nün 26/01/2017 Tarih ve 43414 sayılı yazısında; çalışmaların devam ettiği belirtilmektedir. (2016/2 Kik Görüşü)
- 5. Bölge Müdürlüğü’nün 25/01/2017 Tarih ve 42142 sayılı yazısında; konu hakkındaki sorunların giderildiği belirtilmektedir. (2016/2 Kik Görüşü)
 
14-  Bilecik Gar Müdürlüğünde, yetkili sendika Ulaştırma Memur-Sen adına temsilcilik odası verilmesi, Bilecik Gardaki ranfor makinesi için Bilecik’e makinist kadrosu verilerek bu hizmetin yürütülmesi,

-2. Bölge Müdürlüğü’nün 26.01.2017 Tarih ve 43414 sayılı yazısında; Talep edilmesi halinde değerlendirmeye alınacaktır denilmektedir.
-Araç Bakım Dairesi Başkanlığı’nın 27.01.2017 Tarih ve 13896 sayılı yazısında; personel alımı için TCDD Taşımacılık A.Ş. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından talepte bulunulduğu belirtilmektedir.
 
15- Ankara-İstanbul arasında hızlı tren çalışmaları nedeniyle sinyalizasyon sistemi olmaksızın tren çalıştırılan bölgeler mevcuttur. Şu ana kadar Eskişehir Gar geçişi için alınan tedbirler yeterli olmadığı için ters makastan çıkma hadiselerinin engellenmesi için Gar yolları limitlerinin ve makas konumlarının belirlenmesi,
 
-Trafik ve İstasyon Yönetimi Daire Başkanlığı’nın 20.12.2016 Tarih ve 604134 sayılı yazısında; elle kullanılan 8 adet makasa konum ve pozisyon gösterir reflektörlü levha takılması çalışmasına başlanıldığı belirtilmektedir.
 
16-  Kırmızı sinyal ihlali, ters makastan çıkma ve sürat ihlalinde herhangi bir hadise meydana gelmediyse ilgili personelin TCDD Personel Yönetmeliğinin 101. Maddesinden değil 100. maddesinden işlem görmesi için gerekli değişikliklerin yapılması,                                   

- Yüksek Disiplin Kurulunda öneri doğrultusunda değerlendirme yapılmaktadır.
 

17-  Görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinin biran önce çıkarılarak sınavların açılması, TCDD bağlı ortaklıklarının kendi görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerini kendilerinin çıkarmalarının sağlanması. (İnsan Kaynakları D. Bşk.)
 
- Yeni Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin yayımlanması için çalışmalar devam etmektedir. (2016/2 Kik Görüşü)
- 2017/1 KİK Toplantısı: Takibine devam edilmesi kararı alındı. Sendikayla birlikte istişare edilerek çözüm sağlanacaktır.
 
18-  Cer orta kademe kursu açılarak makinist ve Vagon Teknisyeni-Revizörlerin de katılmasının sağlanması, (Araç Bakım On. (TCDD T. A.Ş.)

-Araç Bakım Dairesi Başkanlığı’nın 27.01.2017 Tarih ve 13896 sayılı yazısında; Konunun TCDD Taşımacılık A.Ş.’de norm kadroların belli olmasından sonra planlanacağını sonrasında belirtilen unvanlardan açılacak kursa gönderileceği belirtilmiştir.
 
-Eryaman tarafına yapılan yeni YHT Depoda personel ihtiyaçlarının giderilmesi, Makinistlerin ulaşım sorununun çözülmesi konuları da çözüme kavuşacaktır.
 
- Marşandiz bölgesindeki depo Etimesgut da bulunan yeni depoya yakın bir zamanda taşınacak ve demirbaş ihtiyaçları da çözülecektir.
 
19-  Personel mağduriyetlerine yol açmadan Unvan birleştirmelerinin yapılarak unvan sayısının azaltılması,

-Yapılacak kadro çalışması kapsamında konu değerlendirilecektir.                              
 
20-  Şebekemizdeki telsiz ölü bölgelerinin tespit edilerek haberleşmenin sağlıklı hale getirilmesi.

-Gerekli çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir.
 
21-  Değirmenözü Lojistik Şefliği ve İstasyon binasının yapısal sorunlar nedeniyle yeniden yapılması,

- 7. Bölge Müdürlüğü’nün 27.12.2016 Tarih ve 61202 sayılı yazısında; Söz konusu binada deprem tahkiki ve yapısal analizler yapıldıktan sonra sonuca göre ihtiyaç olması halinde bina yapılması ile ilgili gerekli işlemin yapılacağı belirtilmektedir.
 
22-   Ankara Gar sahasında bulunan 29216 Ada, 1 parselde kayıtlı CTC binasının, depreme dayanıklı hale getirilmesi, bu mümkün değilse binanın yıkılıp yeniden yapılması önem arz etmektedir.

-Gerekli çalışmalar yapılacaktır.
-Aralık 2016 tarihinde çıkartılan 641 Nolu Tamim ile Manisa-Balıkesir ve Şehitlik – Ulukışla hatları Elektrikli Tren İşletmeciliği yapılan hatlar kapsamına alınmış olup burada çalışan personele “Kataner Tazminatlarının” ödenmesi,
-En kısa sürede kataner tazminatı ödemesi bu mıntıkada çalışanlara sağlanacaktır.
 
23-  Yahşihan Gar manevra sahasında istasyon yollarının aralarının yürünmez halde olması sebebiyle özelikle gece manevralarında iş kazası olma riski yüksek olup gerekli tadilatın yapılması,

-Demiryolu Bakım Dairesi Başkanlığı’nın 31.01.2017 Tarih ve 50525 sayılı yazısında; Teşekkülümüz yatırım programında yer alan yol yenileme projeleri kapsamında ana hatları ile birlikte yapılan yol yenilemesi kapsamında, Yahşihan İstasyon Yolunun da yenilendiği, manevra yolları arasındaki alanların düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların Emlak Müdürlüğü görev alanına girmesi sebebiyle, 2.Bölge Müdürlüğünce inceleme yapıldıktan sonra çözüm üretileceği belirtilmektedir.
 
- 2. Bölge Müdürlüğü’nün 26.01.2017 Tarih ve 43414 sayılı yazısında; Yahşihan Gar yollarının aralarının parke taş döşenerek rahat yürünebilir hale getirilmesi için Emlak ve İnşaat Servis Müdürlüğünden keşif istendiği ve konunun 2017 yılı yatırım programına alındığı belirtilmektedir.
 
24-  İstanbul Küçükçekmece göl kenarında boş bulunan hizmet binalarının sosyal tesis olarak dönüştürülmesi ve personelin kullanımına sunulması,

- 1. Bölge Müdürlüğü’nün 26.01.2017 Tarih ve 44443 sayılı yazısında; Talebin karşılanmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı ve gelecek tekliflere göre değerlendirme yapılacağı belirtilmektedir.  
                              
25-TCDD kamplarının iyileştirilerek daha konforlu hale getirilmesi
 
-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 17.01.2017 tarih ve 32965 sayılı yazısında; Arsuz Personel Eğitim ve Dinlenme Tesisi için engellilerin kullanımına yönelik proje hazırlandığı ve gerekli çalışmaların sürdürüldüğü, kampların genelinin mevcut imkan ve mevzuat dahilinde konfor düzeyinin arttırılması için çalışmalar yapıldığı belirtilmektedir.
 
26-Doğuya giden trenlerde terör olaylarından dolayı güvenlik zafiyetlerinin ve personelin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi,

-Bu konuda gerek askeri gerekse emniyet olmak üzere gerekli çalışmalar yürütülmektedir.
 
27-Görevde yükselmede sürveyanlığa geçişlerde sadece meslek lisesi mezunu olma şartının aranması,

-Devam eden Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çalışmalarında değerlendirilecektir.
 
28-  3. Dönem Toplu Sözleşme kazanımı olan Mühendis, Tekniker ve Teknisyenlere ödenen Arazi tazminatından vergi kesilmemesi ve Mühendis, Tekniker ve Teknisyen kökenli olup, Yöneticilik görevlerine geçmiş araziye giden personele de ödenmesi,
                        
-Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı’nın 20.12.2016 tarih ve 603648 sayılı yazısında; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda, bu hususa ilişkin özel bir hüküm olmaması sebebiyle bahsi geçen tazminat ücret niteliğinde olup, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 103 no'lu maddesinde belirtilen tarife üzerinden gelir vergisi kesintisinin yapılması gerektiği bildirilmektedir.
-Sorun Toplu Sözleşme gündemine alınacak.
 
29-Psikoteknik testlerde kalan personel 2. Girişinde sadece kaldığı testlere tekrar girmelidir.

-Psikoteknik, bireylerin bilişsel ve motor yetenek testlerinden oluşan bir değerlendirme sistemidir. Beyin İşleyişi eş zamanlı bir faaliyet yapısıdır. Bu nedenle bir unvanın gerektirdiği yetenekler düşünüldüğünde hiçbir unvanın gerektirdiği yetenek sırayla ya da tek tek devreye girmemektedir.
Örneğin bir makinist, lokomotifi kullanırken sırasıyla önce 1 saat dikkatini, sonra 1 saat muhakeme yeteneğini daha sonra ise sadece tepki hızı yeteneğini kullanarak görevini icra etmemektedir. “Psikoteknik” bir test değil değerlendirmedir ve bu noktada başarısız olunan bir yetenek testi tek başına dikkate alınamaz.
Bu değerlendirme, yeteneklerin bir bütün halinde ölçülmesi halinde amacına hizmet edebilmektedir. Bu nedenlerle psikoteknik değerlendirmenin bölünmesi imkanı bulunmamaktadır.
 
30-  3. Dönem toplu sözleşme kazanımımız olan koruyucu gıda yardımının uygulanmaya başlanması.

-Koruyucu Gıda Yardımından, aşağıda belirtilen işleri yapan personel daimi işçilerin yararlandığı şekilde yararlanacaktır.
Açık hava hariç her yerdeki boya işleri,
Katran ve katran türevi malzemeyle çalışanlar,
Bilet Basımevi ve matbaada çalışanlar,
Akü plakası işlerinde çalışanlar,
4500 m. den uzun tünel işinde çalışanlar,
Dökümhanelerde ve demirhanelerde çalışanlar,
Afyon Beton Travers Fabrikasında küçük yol malzemeleri imalatında ve lastik ve sertleştirme bölümünde çalışanlar,
Kapalı yerlerde kaynak işi yapanlar
 
31-  Kütahya’da Yemek Dağıtım yeri olmaması sebebiyle tren üzeri personelin yemek hizmetinden faydalanmasında oluşan sıkıntıların çözülmesi,

- Konu ile ilgili ihtiyaç değerlendirilerek gerekli çalışma yapılacaktır.
 
32-  Kütahya Koruma ve Güvenlik Şefliği Kamera izleme odasında bulunan mevcut CCTV kamera sisteminin yenilenebilmesi için yeterli yer olmaması sebebiyle, söz konusu sistemin, uygun olan Gişelerin bulunduğu ara koridor duvarına yer değişiminin yapılmasının sağlanması.

- Gerekli çalışma yapılmaktadır.
 
33-  Personel, hizmet içi eğitimlerde Otele Konaklama Bedeli olarak Personel harcırahının tamamını otele yatırmak, ayrıca cebinden ilave bedeller ödeme yapmak zorunda kalmaktadır. Eğitimlerde Otellerle yapılan anlaşmalarda personelin almış olduğu harcırah bedellerinin otele ödenmemesi yönünde anlaşmalar yapılmasının sağlanması,Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
mahmut demirkolllllu 2017-06-21 03:02:26

tcdd personel sorunları her yıl bu şekilde görüşülmeli ve takibe alınmalıdır.sorunlar çözüldükve şevk ve verim artacaktır.her konu önemlidir lakin 7...8.ve 18 . maddeler daha önemli ve acılen olumlu sonuçlanmalıdır

Avatar
Yalcin torun 2017-06-24 10:02:10

Hersey dusunulmus ama sicakta ve sogukta hersekilde sahada calisasan ve gorev tanimi yapilirken sinirlamasi olmayan ttm ve tti lerin sesine kulak.verilmemis insanlar tonlarca vagonların aarasinda can guvenligi riski tasiyarak çalışıyorlar lutfen acilen bir ilgilenin bu insanlarla sorunlarini dinleyin