Haberler Sendika Haberleri Ulaştırma Memur-Sen Taleplerini Bakan Selçuk'a İletti
11 Aralık 2018 Salı 10:39 | Son Güncelleme: 12.12.2018 01:12
Ulaştırma Memur-Sen Taleplerini Bakan Selçuk'a İletti
Ulaştırma Memur-Sen Taleplerini Bakan Selçuk'a İletti

2018 Yılının son Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı (KPDK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen, Genel Başkan Yardımcısı Kenen Çalışkan, Ümit Aydın, Sendika Avukatımız Raşit Yılmaz, Memur-Sen’e üye sendikaların Genel Başkanları ile diğer konfederasyon temsilcileri ve bürokratlar katılım sağladı. 

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen, Ulaştırma Memur-Sen’in taleplerini Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’a iletti.

İŞTE O TALEPLER:

1- Vardiya Tazminatı

Hizmet kolumuzda vardiyalı çalışan personele, vardiyalı çalıştığı her gün için en yüksek devlet memuru aylığının % 5’i kadar tazminat ödenir.

2-Hafta Sonu, Resmi Tatil Günleri, Dini Bayramlarda Çalışma Tazminatı

Hizmet kolumuzda hafta sonu, resmi tatil günleri, dini ve milli bayramlarda çalışan personele bu günlerde çalıştığı her gün için, en yüksek devlet memuru aylığının % 10’u kadar tazminat ödenir.

3- Yıllık İzinlerin Kullanımında İş Günü Hesabına Geçilmesi

a)     Personelin yıllık izinlerinin hafta sonu ve genel tatil günlerine denk gelen günlerinin izinden sayılmaması ve işgünü hesabına göre izinlerin hesaplanması sağlanır.

b)    Yıllık izinlerin kullanımında sayı sınırlamasının kaldırılarak parça parça istenildiği şekilde izinin kullanılması sağlanır.

c)     Özel sektörde geçen hizmet süreleri de hak edilen yıllık izin gün sayısı hesabında dikkate alınır.

4- Arazi Tazminatının Kapsamının Genişletilmesi

KİT’lerde araziye giden tüm personele;

Unvan ve pozisyon ayrımı yapılmaksızın, arazi tazminatı ödenir.

Ayrıca farklı kurumlarda ve aynı kurumun farklı bölgeleri arasında ortaya çıkabilecek uygulama farklılıklarını ve sorunları gidermek, yeknesaklığı sağlamak adına bir uygulama yönetmeliği çıkarılır.

5- Temel Ücret Gruplarının Kaldırılması

Temel ücret grupları çalışmasında;

3. Grupta kalan personelin tavan ücretleri düşük kalmış, 2. Grupta kalan personel ise maliyet sıkıntısından ve %5 sınırlamasından dolayı skala ayarlamasında ciddi bir zam alamamıştır. 1. gruptaki bir çok unvana da kurum içi ücret dengesini bozmamak adına skala ayarlamasında zam verilememiştir.

Tüm bu nedenlerle;

KİT’lerde çalışan personeli ilgilendiren Temel Ücret Grupları kaldırılarak tüm unvanlar tek grup altında toplanmalı;

YPK onayı gerektirmeyecek şekilde yapılacak bir düzenleme ve skala ayarlamasıyla personel ücretleri adil şekilde artırılmalıdır.

6- Yemek Katkı Payı ve Giyim Yardımı

a)  Çalışanlara bütçeden ayrılan yemek katkı payı (vardiyalı personel için öğün başı olmak üzere) 10 TL olarak belirlenir. Söz konusu hizmetten yasal sınırlar dâhilinde yararlanamayanların maaşlarına, aylık hesaplanarak nakdi olarak ödenir.

b) Hizmet kolumuzda çalışan personele yapılan giyim yardımı nakdi olarak ödenir.

7- Fiili Hizmet Zammı

Fiili hizmet zammı ile ilgili komisyonlar kurulmuş olup bu komisyonlardan biri de Ulaştırma Komisyonudur. Çalışmalar hızlandırılarak sonuç alınmalıdır. 7/24 görev yapan personellere yapmış oldukları görevleri gereği fiili hizmet zammı verilmelidir.

8- Gece çalışma tazminatının yaygınlaştırılması

TCDD işyerlerinde çalışan personele ödenen Gece çalışma tazminatının, TCDD’nin Bağlı Ortaklıları, DHMİ işyerleri, Ulaştırma Bölge Müdürlükleri ve Liman Başkanlığı çalışanlarına da ödenmesi sağlanır.

9-Tehlikeli Madde Denetimi Sertifikasının Yaygınlaştırılması

Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde denetim görevini ifa eden tüm personele ayrım yapılmaksızın;

Tehlikeli madde denetim sertifikası aldırılır ve söz konusu ek ödeme artışının Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde denetim yapan tüm personele ödenmesi sağlanır.

10-Konaklama Ücreti

6245 sayılı harcırah kanunu kapsamında ödenen konaklama ücretinde 10 günlük süre sınırlandırılması uygulanmaz. Geçici görevlendirilen personele 6245 Sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenen geçici görev yolluğu, istihdam türüne bakılmaksızın bütün kamu görevlilerine ödenir. Geçici görevlendirmelerde gündelik, görevlendirme devam ettiği sürece günlük harcırah tutarının % 50 fazlası oranında ödenir.

11-Lojmanlar

Lojman tahsislerinde sıra tahsisi uygulamasına geçilerek tüm çalışanların lojmanda oturmasına imkân verilir.

12-Servis Hizmeti

TCDD Bölge Müdürlükleri ve UDHB taşra teşkilatı bünyesinde çalışan personelin işe geliş gidişlerinin sağlanması için personel servis hizmeti sağlanır.

13- DHMİ Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Bireysel Emeklilik

DHMİ’de görev yapan personele;

Maliyetinin tamamı Euro Control Teşkilatından karşılanmak şartıyla ilave ödeme yapılmaksızın tamamlayıcı sağlık sigortası ve bireysel emeklilik sigortası yaptırılır.

14- Liman Başkanlığında Çalışan Personele Ek Ödeme Artışı

Liman başkanlıklarında çalışan personelin ek ödemeleri döner sermayeden karşılanmak üzere 300 TL artırılır.

15- 45 Yaşını Geçmiş Koruma Güvenlik Görevlilerinin Durumu

Hizmet kolumuzda koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonunda çalışan personelden 45 yaşını geçmiş olanlar, kendi istekleri ile aynı işyerinde kalmak suretiyle mali ve özlük haklarında herhangi bir azalmaya meydan vermeyecek uygun bir pozisyona atanır.

16- Silah Tazminatı

Silahlı özel güvenlik görevlisi ruhsatı bulunan Koruma ve Güvenlik Görevlisi / Şef ve Müdürlerine çalıştığı her bir saat için 5 TL/Saat silah tazminatı ödenir.

17- Şef Makinist Pozisyonu

TCDD ve bağlı ortaklıklarında çalışan Makinist ve YHT Makinisti pozisyonlarındaki personele Şef Makinist pozisyonu verilir. Ek ödemeleri % 67 olarak düzenlenir.

18-Tren Şefi ve Kondüktörlere Verilecek Ek Ödeme

Biletsiz veya biletinin mevkiinden yüksek mevkilerde seyahat eden yolculardan bilet ücretini veya mevkii farkını almak suretiyle geliri arttırıcı gayret gösteren Kondüktörlere ve Tren Şeflerine topladıkları paranın anahat ve banliyö trenleri ile bölgesel trenlerde %15’i, oranında para mükâfatı verilir.

19-Tabiplerin ve Diş Tabiplerinin Ek Ödeme Artışı

4. Dönem Toplu Sözleşmesinin 42. Maddesinde belirtilen ‘Tabip ve Diş Tabiplerinin ek ödemelerinin 12 puan artırılması’ kazanımından TCDD, TCDD bağlı ortaklıkları ve DHMİ’de çalışan Tabip ve Diş Tabipleri yararlanamamıştır. Söz konusu personelimizin bu ek ödeme artışından yararlanmaları sağlanır.

20- ARFF Memurlarının Tekniker Pozisyonuna Atanması

DHMİ de çalışan ARFF memurları aldıkları eğitim ve yaptıkları işe uygun olarak Tekniker pozisyonuna atanır.

21- Araç Kullanan ARFF Memuru, ARFF Şefi, Apron Memuru ve Apron Şefi Personeline İlave Ücret

DHMİ’de ARFF ve apron hizmetlerini fiilen araç kullanarak yerine getiren ARFF Memuru, ARFF Şefi, Apron Memuru ve Apron Şefi personele aylık ilave 100 TL ücret ödenir.

22- Hava Trafik Kontrolörlerinin Özlük Haklarının Düzenlenmesi

DHMİ’deki Hava Trafik Kontrolörlerine pozisyonlarının karşılığı olan Kontrolör veya Uzman (A Grubu) kadrosu verilir.

23-DHMİ’de Çalışan Elektrik/ Elektronik Personeline ATSEP Lisansı

Havalimanlarında çalışan elektrik / elektronik personeline Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ATSEP Lisansı verilir.

(ATSEP Lisansı: Hava Seyrüsefer Güvenliği Elektronik Personel Lisansı )

24-UDHB Çalışan Personelin Döner Sermayeden Ek Ödemeleri

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının döner sermaye işletmesi bulunmakta olup bu işletmenin geliri de çalışan personelin yaptığı iş ve işlemler sonucunda oluşmaktadır. Bu gelirden çalışanlara en yüksek devlet memuru maaşının % 40’ı oranında artış sağlanır.

25- Limanlarda ve Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde Fazla Çalışma

Limanlar ve Ulaştırma Bölge Müdürlükleri 24 saat esasına göre çalışmasına rağmen personel fazla çalışma veya mesai alamamaktadır. Yapılacak çalışmalar karşısında fazla çalışma ücreti ödenir.

26- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personeli Özlük Hakları

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde (İHS) İdari Hizmet Sözleşmesine tabi olarak çalışan personelin mevcut, mali ve özlük hakları korunarak iş güvenceli olarak istihdamı sağlanır.

27- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Tazminatı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde personele ödenen havacılık tazminatı, DHMİ personeline ödenen tazminat tutarına eşitlenir.

28- Hizmet Kolumuzda çalışanlara yapılacak indirimler

Hizmet kolumuzda 657 ve 399 sayılı KHK’ye tabi olarak görev yapan personel ile eş ve çocukları için, TCDD tren bilet bedelleri %50 indirimli olarak uygulanır.

29- 399 Sayılı KHK I Sayılı Cetvele Tabi Personelin İkramiyesi

KİT’lerde daha önce 399 sayılı KHK’nın I sayılı cetvelinde görev yapan personel yılda iki kez ikramiye almaktayken, 02.11.2011 tarih ve 28103 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin EK 12 inci maddesinin 1 fıkrası (ü) bendi gereği bu ikramiyeler kaldırılmıştır. Bu ikramiye tekrar verilmeye başlanır.

30- Vekâleten Bakılan Görevlere Ücret Ödenmesi

399 sayılı KHK II sayılı cetvelde yer alan sözleşmeli personel tarafından yürütülen vekâleten görevlendirmelerin ücreti ödenir. Vekâlet tazminatı adı altında ödenecek bu ücret en yüksek devlet memuru aylığının % 20 si oranından aşağı olamaz.

31- Sicil Başarı Değerlendirilmesinin Kaldırılması

Sicil başarı değerlendirme uygulaması kaldırılarak; sicil başarı puanından kaynaklanan ücret, her personelin temel ücretine eklenir.

32- Ücretsiz Kreş Hizmeti

Hizmet kolumuzda çalışan personele ücretsiz kreş hizmeti sağlanır. Sağlanamadığı işyerlerinde bu ücret nakdi olarak personele ödenir.

33- KİT’lerde çalışan İç Denetçiler

KİT’lerde çalışan iç denetçilerin mali, özlük ve sosyal hakları, Bakanlık iç denetçilerinin mali, özlük ve sosyal ve haklarına eşitlenir.     

34- Ücret Dengesi

Memur-Şef, Şef-Şube Müdürü, Şube Müdürü-Daire Başkan Yardımcısı, Daire Başkan Yardımcısı-Daire Başkanı arasında yüksek miktarda maaş farkı bulunmaktadır. Bu maaşlar iş barışını sağlayacak şekilde dengelenir.

35-Ek Ödemeler ve Aile Yardımı

Ek ödemeler ve aile yardımı emekli maaşına yansıtılır.

36-Vergi Dilimleri

KİT’lerde çalışan Sözleşmeli Personelin ödediği gelir vergisi, Devlet Memurlarından kesilen gelir vergisine eşitlenir.

Gelir vergisi kaynaklı maaş azalmalarının/ kayıplarının telafisi yıl boyunca gelir vergisi oranı %15’tir. Gelir vergisinin %15 oranı üzerinden kesintisi yapılması gereken durumlarda %15’i aşan kısım ilgili kamu kurum/ kuruluşu tarafından tazminat şeklinde karşılanır. 399 sayılı KHK’nın II sayılı cetvele tabi personelin maaşından yapılan gelir vergisi tutarı aylık ve yıllık bazda emsali devlet memuru maaşından yapılan kesintiden fazla olmaması.

37- Kamu Çalışanlarına Yasakların Kaldırılması

Kamu çalışanlarına siyaset ve ticaret yasağı kaldırılır;

38- Kamu personeline kılık kıyafet ve sakal serbestliği 

1982 yılında çıkarılan kılık kıyafet yönetmeliği iptal edilmeli, kamuda çalışanların kravat ve sakaldan dolayı yönetmeliğe dayandırılarak ifade vermeleri ve ceza almaları uygulamaları da rahatsızlık verdiğinden, bu durum sona erdirilmelidir.

39- Dayanışma Aidatı

İşyerlerinde yetkili sendikaya üye olmayan personelin, toplu sözleşme kazanımlarından yararlanabilmesi için yetkili sendikaya “Dayanışma aidatı” ödemesini zorunlu hale getirecek yasal düzenleme yapılmalıdır.

40-3600 Ek Gösterge

 Üniversite Mezunu olan kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilir.

41-Bayram İkramiyesi

Kamu çalışanlarına Ramazan ve Kurban Bayramlarında birer maaş Bayram İkramiyesi verilir.

42-Emeklilik Hesabında

Emeklilik ikramiyesinin hesabında bir tam yıldan eksik olan sürelerin, işçilerin kıdem tazminatında olduğu gibi hesaba dâhil edilmesi.

43-Vekâlet Ücreti

399 sayılı KHK'nin eki I ve II Sayılı Cetvele tabi personelden, daha üst unvan ve pozisyondaki görevlere vekâlet edenlere, geçici veya tedviren görevlendirilenlere;

Ücretlerinde bir azalma oluşturmaması kaydıyla vekâlet ettikleri, geçici veya tedviren görevlendirildikleri kadro ve pozisyona ait mali ve sosyal hakların ödenmesi (vekâlet ücreti)

44) Görevde yükselme

Görevde Yükselme ve unvan değişikliği sınavları noktasında beklenti içerisinde olan personelin taleplerinin karşılanmasına imkan sağlayacak sınavların açılması, kadro ihdaslarının gerçekleştirilmelidir.Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Memur-SenKPDK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.